Terms of Use

Updated: 27.06.2016

A. GENEL BİLGİLER

 • VİNCLO Bilişim (VİNCLO) tarafından www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk üzerinden sunulan hizmetleri kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım şartnamesini dikkatle okuyun.

  İşbu kullanım Şartnamesinin takip eden maddelerinde belirtilen şartlar, www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk adreslerindeki ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ve aynı domain ile farklı ülkelerde faaliyette bulunması halinde oluşturulacak benzeradlı tüm internet sitelerini ("SİTE") ve VİNCLO tarafından sunulan hizmetleri, özellikleri, içeriği, uygulamaları veya widgetları (SİTE İLE BERABER TOPLUCA "HİZMET") kullanmanız için hukuken bağlayıcı olan koşulları ortaya koyar.

 • Koşulların Kabul edilmesi; VİNCLO tarafından www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk üzerinden sunulan hizmete kullanıcı girişi aracılığıyla kaydolarak yahut herhangi bir şekilde, SİTE’yi ziyaret etmek, incelemek maksadıyla giriş yapmak ve bu maksatla ya da başka herhangi bir maksatla bakmak da dâhil olmak üzere kullanarak işbu şartnamede belirtilen bütün şartları ("Kullanım koşulları") kabul etmiş sayılacaksınız. Kabul etmiş sayılacağınız kullanım koşullarına internet sitesinde ve bağlı diğer tüm domainlerde bulunan ve tüm linklerde belirtilen açıklama ve içerik de dahildir. Bu kullanım koşulları Aşağıda “Kullanım şartlarının Değiştirilmesi” başlığı altında gösterilen usul takip edilerek, size bildirimde bulunmaksızın VİNCLO tarafından güncellenebilir. Keza Sitede yayınlanan bütün diğer işletme kuralları, politikaları ve prosedürleri ve bunlara ek olarak sunulan hizmetlerin bazıları veya tamamı VİNCLO tarafından belirlenen ilave şart ve koşullara tabi olabilir. Yukarıda belirtildiği şekilde kullanım koşullarını kabul etmiş olmanız halinde yapılacak güncellemeler ile getirilecek yeni kullanım koşullarını ve hizmetlerin bir kısmı yahut tamamı ile ilgili ilave şartları da kabul etmiş sayılmaktasınız.
 • Kullanım Koşulları Kimler için Geçerlidir? Aşağıda belirtilen Kullanım şartları ile buraya kadarki açıklamalar, Sitedeki içerik, bilgi ve diğer malzemeler veya hizmetler, site içeriğine katkıda bulunan kullanıcılar, Hizmetin bireysel kullanıcıları, Hizmete erişen restaurant vb. gibi mekan kullanıcıları ve Hizmette bir sayfası bulunan diğer tüm kullanıcılar da dahil ancak bu kullanıcılar ile sınırlı kalmamak üzere bütün kullanıcılar için geçerlidir.

B. Kullanım Koşulları

  • Vinclo Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU iştiraki olan www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk gıda-hizmet sektöründe faaliyet gösteren, restaurant, lokanta, fast food vb. tüzel ve özel nitelikli işletmeler ile bireysel nitelikli kullanıcıları online ortamda buluşturan, bu tür tüzel ve özel nitelikli işletmelerin tanıtımının yapılmakta olduğu; bireysel kullanıcılar tarafından deneyimsel yorumların ve beğenilerin aktarılarak diğer tüm muhtemel kullanıcıları bilgilendirme amacı taşıyan ve işletmelere ait bilgi, metin, fotoğraf, tasarım, grafik, görsel, efekt ve başka materyaller vb. gibi birçok materyalin paylaşıldığı bir internet sitesidir.
  • VİNCLO tarafından www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk internet sitelerinde, Açıklanan türlerdeki tüm içeriği -VİNCLO Bilişim Onur Tavukçuoğlu'nun aksi yönündeki anlaşmaları müstesna olmak üzere- sadece kişisel, ticari nitelikte olmayan kullanımınız için paylaşılmaktadır.
  • Açıklanan sebeplerle, Web Siteleri üzerindeki Materyalleri, sadece özel, ticari olmayan, bilgilendirme amaçlarıyla görüntüleyebilir, kullanabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU'nun bilgisi ve izni dışında Site veya Materyaller herhangi bir reklam e-postasında kullanılamaz. VİNCLO markası da dahil olmak üzere site içeriğinde bulunan tüm Materyal, ürün, hizmet, işlem ve teknolojilerin telif hakları, ticari markaları, patentleri veya fikir haklarının lisansları ve bunun gibi tüm haklar Vinclo Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU’na aittir.
 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk internet sitelerine erişilmesinden, bu internet sitelerinin kayıtlı kullanıcı veya ziyaretçi sıfatıyla kullanılmasından veyahut kullanılamamasından; web siteleri üzerinden( izin verilen) edinilen yahut edinilecek her türlü içerik ile web siteleri aracılığıyla ulaşılacak her türlü uygulamanın edinilememsi veya ulaşılamaması ya da gecikmesinden; bu fiiller sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan (ekonomik geleceğin sarsılması, muhtemel kazançların engellenmesi ve diğer tüm dolaylı zararlar); VİNCLO Bilişim yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmayacaktır. Vinclo Bilişim tarafından aşağıda değinileceği üzere hiçbir içeriğin doğruluğu ve güncelliği garanti edilmemektedir.
  • VİNCLO markası ve www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk web sitelerinde bu ad altında yayınlanan tüm hizmet adları, sloganlar, ticari markalar ve hizmet markaları VİNCLO Bilişim Onur Tavukcuoğlu'na aittir. Web Sitesinde tanıtımı yapılan ve/veya sayfası bulunan gıda-hizmet sektöründe faaliyet gösteren, restaurant, lokanta, fast food vb. tüzel ve özel nitelikli işletmeler ve bu işletmelere ait tüm ticari markalar ve hizmet markaları kendi sahiplerine aittir. Bu sonuncular hakkında tarafımızın herhangi bir koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Açıklanan sebeplerle Gerek işletmelere ait gerekse www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk sitelerinde bulunan içerikten veya sitelerden yapacağınız her kopyalama, sitedeki telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarına uygun olmalı; ticari bir maksat taşımamalı böyle bir maksadın bulunması halinde ilgilisinin bilgi ve izni dahilinde kullanılmalı; bu cihetle kaynağı ve menşei belirtilerek kullanılmalıdır. Buradan hareketle VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU’nun önceden yazılı bir izni olmaksızın TPE nezdinde tüm fikri ve sınai hakları hukuken korunan VİNCLO markası ve marka ile beraber kullanılan isim ve materyalleri herhangi bir reklam, tanıtım ve ticari eylemde kullanılamaz. İzin başvuruları info@vinclo.com adresine yapılmalıdır.
  • Gerek kullanıcı üyeliği esnasında gerekse işletmeler hakkındaki deneyimsel değerlendirme ve yorumlarınız esnasında şahsınıza ait ve özel nitelikteki(3. Kişilerce bilinmemesi gereken) bilgilerinizi tarafımıza göndermemenizi yahut ilgili yorum bölümlerinde paylaşmamanızı ihtar ederiz. Aksi durumda meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU sorumlu olmayacaktır.
  • Açılanan sebeple Bize göndereceğiniz herhangi bir deneyimsel değerlendirme ve yorumlarınız ile bunlarla beraber yahut eklerinde sunacağınız belge ve her türlü içeriğin gizli olmadığı ve kişiye özel olmadığı kabul edilecektir.
  • a ve b paragraflarında belirtilen ihtar ve açıklamadan hareketle VİNCLO Bilişim’in, web sitelerine yukarıda belirtildiği şekillerde veri katkısı sağlayan kullanıcı veya ziyaretçilerin deneyimsel değerlendirme ve yorumları ile bunlarla beraber yahut eklerinde sunacağı belge ve her türlü içeriğin gizli ve kişiye özel bilgiler olarak kabul edilmeyeceğinden bunları açıklamaktan koruma yükümlülüğü yoktur. VİNCLO Bilişim bu türlü bilgilerin kullanılması ve herhangi bir sınırlama olmaksızın 3.kişilerle paylaşılması haklarına sahiptir. Keza, tarafınızdan gönderilen her türlü deneyimsel yorum, fotoğraf, belge ve her türlü içerik ile üretim ve pazarlama ürünleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgileri kullanma hakkına sahiptir.
 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk web siteleri 18. Yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanıma uygun olup üyelik esnasında talep ettiği bilgiler bu kurala uygun olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple tarafımız gerekli yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, kullanıcının yaşı ile ilgili yapacağı yanlış bilgilendirme, kullanıcının üçüncü kişiler nezdinde WEB sitelerinin kullanımı esnasında meydana getirebileceği hukuki ve cezai sorumluluk gerektiren fiillerinden şahsen sorumlu olması sonucunu doğuracaktır. Vinclo Bilişim bu fiilerden hukuken mesul olmayacaktır.
 • VİNCLO tarafından sunulan hizmete kullanıcı girişi aracılığıyla kaydolarak giriş yapmakla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında VİNCLO Bilişim tarafından kullanıcı bilgilerinize göre bilişim hizmetleri ile ilgili olarak Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve bilgilendirme veya ticari amaçlar taşıyabilecek veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin, tarafınıza gönderilmesini kabul etmiş olmaktasınız.
  • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk adreslerinden indirilen, erişilen, bağlantı verilen, dağıtılan; deneyimsel tavsiye ve puanlama, teklif, öneri içeren herhangi bir ürün, hizmet, indirim, promosyon veya diğer tüm içeriğin doğruluğu, yasallığı, hukukiliği veya güvenilirliği, tarafımızdan araştırılmamakta ve teyit edilmemektedir. Bu sebeple WEB Sitesinde tanıtım sayfası bulunan işletmeler hakkında yapılan yorum ve hizmet içeriklerine yönelik açıklama ve adres ve diğer şartları hakkında belirtilenlerden ve açıklamalardan farklı olarak karşılaşın tüm durumlar işletme ile kullanıcı arasında hukuken netice yaratır. Vinclo Bilişim’in sayılan durumlar dolayısıyla ne kullanıcılar ne işletmeler nezdinde bir mesuliyeti yoktur.
  • Vinclo Bilişim tarafından internet sitesi üzerinden yapılacak tavsiyeler kullanıcıların kullanıcıların deneyimlemelerine ve davranışlarına göre VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU Tarafından geliştirilen parametreler dahilinde siteye erişen ve ya kullanıcı olarak bulunan özel kişilere sunulmuş bir hizmettir. Web sitelerindeki tavsiye edilenler linki tavsiye niteliğinde olup reklam ve yönlendirme amacı taşımamaktadır. İşletmeler ile yapılacak özel anlaşmalarda belirtilecek istisnalar bu hükmün dışındadır.
 • Vinclo Bilişim’in tüzel yahut özel işletmelerden alacağı reklamlar sebebiyle oluşan reklam içerikleri, reklam veren 3. Şahıslar ile reklam düzenleyicisi şirketler arasında yahut diğer aracı içerik sağlayanlar kontrolünde olduğundan Vinclo Bilişim'in kendi WEB sitelerindeki bu verinin doğruluğu üzerinde bir kontrolü yoktur. Vinclo Bilişim’in bu içerikteki teknik ve içerik hatasından sorumluluğu bulunmamaktadır. VİNCLO olarak reklam içeriğinin geçerlilik, kalite, telif hakkı uygunluğu, veya meşruiyeti yönlerinden garantisini ve sorumluluğunu almamaktayız. Bunlardan doğabilecek kayıp ve zararı kabul etmemekteyiz.
 • Vinclo Bilişim WEB sitelerinin herhangi bir yerini iyileştirme, eksikleri ve hataları değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Uygunluğuna göre, sitedeki herhangi bir bilgiyi değiştirme yoluna gidilebilir, Ancak hiçbir hatadan sorumluluk kabul edilmez. Sitenin içeriği çerçevesinde kullanıcıya yarar sağlaması için dış linkler tedarik edilmiştir. Bu linklerin tedarik edilmesi listelenen web sitelerinin içeriklerinin hukuka uygunluğu ve geçerliliğinin Vinclo Bilişim tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Vinclo Bilişim hiçbir şekilde kendi WEB siteleri de dahil olmak üzere, verilen dış linklerin performansı ve temsilinden sorumlu değildir. Bir reklam verenin reklamı ya da diğer dış linklere giriş yapıldığında, tarayıcınız VİNCLO tarafından kontrol edilmeyen bir pencereye yönlendirebilir. Vinclo Bilişim bu dış linklerin içeriği ve kullanılabilirliği veya hukuka uygunluğu ile teknik geçerliliğinden sorumlu değildir. Dışarıdan tedarik ettiğimiz bu linkleri ya da kendi WEB sitelerimize gelen üçüncü şahıslara ait linklerinin etkinliğini kaldırmak hakkına sahip olduğumuz gibi böyle bir zorunluluk kabul etmemekteyiz. Bu hakkımıza reklam verenlerden ya da sponsor şirketlerimizden gelen içerik ile yine sisteme dahil tüzel ve özel nitelikli işletmeler tarafından sağlanan içerik ve beraberinde gelen linkler de dahildir. Bunun gibi diş linklerin tedarik ettiği bilgiler toplumun belirli bir kesimi tarafından ahlaka ve adaba aykırı, eleştiri sınırlarını aşan nitelikte bulunabilir. Bu içerikteki bilgilerin doğruluğu, ilgili olma durumu, telif hakkı uygunluğu, hukuka uygunluğu ya da topluma uygunluğu üzerinde tasarruf imkanına ve yükümlülüğüne sahip olmadığımızdan sorumluluk kabul etmemekteyiz.
 • Bir önceki paragrafta açıkladığımız üzere web siteleri üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Bu nedenle linklerini gösterdiğimiz web sitelerinin kullanılabilir olup olmadığından sorumlu olmamaktayız. Bu web sitelerinin içeriğinde bulunan veya bunlar aracılığıyla ulaşılabilecek, bağışlanabilecek, satın alınabilecek hiçbir içerikten, ürün ve hizmetten, bu ürün ve hizmetin edinilmesi veya kullanılması ile doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değiliz.
 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk sitelerinin kullanımı ve internetin genel olarak kullanımı sebebiyle doğabilecek riskler kullanıcının kendi sorumluluğu altındadır. VİNCLO kendi web sitelerinde görüntülenen sonuçların doğruluğundan, içeriğinden, tamamından, hukuksal uygunluğundan ve güvenirliğinden veya kullanılabilirliğinden doğacak tüm sorumluluktan ve mesuliyetten muaftır.
 • Bu site (tüm bilgiler, ve içerikler dahil olmak üzere) mevcut hali ile , hiçbir garanti kapsamında olmadan oluşturulmuştur. Bu sebeple Vinclo Bilişim hiçbir şekilde ürünleri, hizmetleri, verdiği bilgiler ve bunlardan doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Web sitelerinin herhangi bir hata, içeriğin virüssüz ya da zarar verici elemanlar içermediğinin; yetersizliğinin düzeltilmesi konularında garanti vermez.
 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web sitelerine erişen veya web sitesini kullanan siz kullanıcı Vinclo Bilişim’in 10. Paragrafta açıklandığı üzere web sitesi'nin her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan ve virüslerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya virüslerin önlenmesi, bu sebeple oluşacak veri kayıplarının geri kazanılması yahut zararların giderilmesi için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
 • VİNCLO kendi internet sitelerindeki reklamlardan ya da web sitelerinde bulunan dış linklerden reklam verilerek elde edilmiş bir bilgi, eşya ya da servisin içeriği, doğruluğu, eksiksizliği ve meşruiyetini garanti etmemektedir.

  www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web siteleri üzerinden sağlanan tüm bilgiler, ve içerikler dahil olmak üzere düşünce ve tavsiye veya diğer bilgilerin doğruluk, eksiksizlik ve kullanırlığı ile meşruiyeti konusunda değerlendirme yetkisi kullanıcı olarak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Siz, web sitelerine erişerek, web sitesine kullanıcı olarak giriş yapmak suretiyle WEB Sitesi'nin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğinizi kabul etmektesiniz.

 • Vinclo Bilişim hiç bir kullanıcısına, bu kullanıcıların sitedeki veya dışarıya verilmiş olan linkleri kötüye kullanmalarından doğacak olan hasarı kabul etmez. Bu hasarlar doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşen, aynı zamanda cezai neticeler arz edebilecek ya da tamamen tesadüfen oluşan zararları kapsadığı gibi vekaletsiz iş görme dahilindeki zararları da kapsar.
 • Vinclo Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web sitelerinde bulunan ya da siteden elde edilebilen hiç bir bilgi, ürün, ya da hizmetin doğruluğu ve kullanılabilirliği için hukuksal bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitenin kullanıcısı hem bu site için hem de genel internet kullanımı için tüm kullanıcı risklerini ve sorumluluğunu kabul eder.
  • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk web sitelerinin kullanımı sebebiyle gerekli olan tüm elektronik ve bilişimsel donanım, bilgisayar ve diğer araçların güvenliği ve siteye erişim için gerekli diğer tüm ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncelleşmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden bu yükümlülüklere uymamanızdan dolayı uğrayabileceğiniz her türlü zarardan, temerrüt sebebiyle oluşacak tüm fer-i ödencelerden, her türlü dava ve talepten yukarıdaki tüm açıklamalarımız dahilinde tamamen kullanıcı olarak siz sorumlusunuz.
  • Sitede bulunan tüm içeriğin, yayınlanan reklamların, tanıtımı yapılan özel ve tüzel işletmelere ait tüm içeriğin, kullanılabilirliğinden, doğruluğundan, telif haklarına uygunluğundan, meşruiyetinden, ahlaki değerlerinden veya herhangi başka bir yönüyle sorumlu ya da suçlanabilir olmadığımızı kabul etmektesiniz. www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web sitelerinde bulunan 3. Taraflara ait tüm Linklenmiş sitelerde kullanılan koşullar ve şartlar; bu şartnamedeki koşullardan farklı olabilir. Vinclo Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU bu farklılıklar sebebiyle doğacak hiçbir mesuliyeti kabul etmemektedir.
 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk sitelerindeki değişiklikler düzenli aralıklarla gerçekleşebilir. Vinclo Bilişim, web sitelerinde sayfası bulunan özel ve tüzel işletmelere ve kullanıcılara haber vermeksizin iyileştirmeler veya değişiklikler yapabilir ve sisteme yeni işletmeler dahil edebilir.
 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk web sitelerinin kullanan tüm kullanıcılar Vinclo Bilişim’in ilgili kanun, işbu şartname ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği hususlarında denetleme yapma yetkisi olduğunu, yükümlülüğü olmamak şartıyla internet ortamında meydana gelecek tüm saldırılara karşı kullanıcıyı yeterli şekilde koruyacağını kabul eder. Keza Vinclo Bilişim kullanıcının ilgili mevzuat ve işbu şartnamede belirtilen herhangi bir hükme aykırı beyan, yorum, söz ve hareket fiilini tespit ettiği takdirde gönderilen içeriği kabul etmeme, değiştirme ve reddetme hakkını ve bu sebeple üyenin üyelik hakkını 3 ay-1 yıl süreyle dondurmak veyahut ihlalin ağırlığına göre kaldırmak hakkını saklı tutar.
 • Vinclo Bilişim, WEB sitelerinde tanıtım sayfası bulunan gıda-hizmet sektöründe faaliyet gösteren, restaurant, lokanta, fast food vb. tüzel ve özel nitelikli işletmelerin, işletmelerine ait web sitesindeki sayfalarına yükleyeceği her türlü resim, yazı, açıklama ve diğer her türlü içeriğin, işletmeler ile alakalı deneyimsel yorumların ve rayting vb. gibi değerlendirmeleri tanıtım sayfasından çıkış yapmaya/üyeliği sonlandırmaya karar vermesi halinde kurumsal kullanıcının talebi üzerine üyelik 45 gün süreyle dondurulacaktır.Bu süre içeririsnde hesaba ait VİNCLO tarafından izin verilen bazı bilgiler görünebilir olmaya devam edecektir; tarafınızdan tekrardan sisteme giriş yapılmaması durumunda ise kurumsal kullanıcı kimliği ve diğer tüm bilgiler ve tanıtım sayfası tüm içerik ile beraber sistemden kaldırılacaktır. Bu silme sebebiyle yukarıda ilgili maddelerde belirtildiği üzere bireysel kullanıcıları doğrudan ya da dolaylı olarak oluşacak zararlarından Vinclo Bilişim mesul olmayacaktır.
 • Vinclo Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU sisteme zarar vereceğini ya da hukuka aykırı olduğunu bildiği, Türk Ceza kanununun ilgili hükümleri kapsamında cezai sorumluluk doğurabilecek ya da bu şekilde olduğunu düşündüğü tüm içeriği silme (veya halka açık forumlarda yayınlamayı reddetme) hakkını saklı tutar.
 • VİNCLO , WEB sitelerinde sistemde kayıtlı sayfası bulunan özel veya tüzel kişi işletmelere ait tanıtım amacıyla konan tüm içeriği, Web sitelerinin şekli yönlerden Genel Yayın Standartları ile bütünlük sağlanması şartıyla değiştirebilir.
 • VİNCLO Bilişim, bir yargı merciinin kararı ve/veya İşletmesinin genel politikası gereği gerekli görmesi halinde yahut hesabınızın yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı delillerin varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı bilgilerinizi açıklama hakkını saklı tutar. Yargı mercilerinin talebi halinde ise talebin gerektirdiği basit araştırma haricinde herhangi araştırma ve değerlendirme yapmaksızın kanuni zorunluluk gereği hesaba ait gizli sayılacak tüm bilgileri ilgili yargı merciine bildirecektir.
 • Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden, hukuka aykırı fiilinden, ya da tarafından gerçekleştirilmiş fikrî ve sinaî haklar da dahil olmak üzere üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkını ihlal eden fiilinden dolayı üçüncü kişinin hesabında doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve bu zararların tazmini için herhangi bir şekilde, VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU ve yetkili müdür, temsilci ve çalışanlarını bu tür bir zararın tazmininden sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Bu yükümlülükler, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde sona erse dahi yürürlükte kalacaktır.
 • Web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederseniz bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar vb. masraflardan sorumlu olduğunuzu ve Vinclo Bilişim’in hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.
 • VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU’nun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4. Ve devam eden maddeleri kapsamında üçüncü tarafların(Bağlantı Sağlanan özel ve tüzel kişi İşletmelerin) içeriklerinden hukuki ve cezai anlamda bir mesuliyeti bulunmamaktadır.
 • VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU olarak üçüncü tarafların(Bağlantı Sağlanan özel ve tüzel kişi İşletmelerin) ticari markalarının kullanımlarını, ve telif haklarının kontrolü için sorumluluk kabul edilmemektedir.
 • Telif haklarını ihlal eden kullanıcıların, üyelerin veya üçüncü tarafların erişimini kaldırabilir, 3 ay - 1 yıl süre ile askıya alabilir ya da kapatabiliriz. Bu nedenle eğer bu sitede ya da bu siteye gelen linklerde telif hakkı olan işinizin ya da markanızın izinsiz çoğaltıldığı konusunda bilgi sahibiyseniz ve bu konuda hukuki işlem yapılmasını istiyorsanız, www.vinclo.com.tr/contact linkinden veya info@vinclo.com.tr e-posta adresinden tarafımıza ulaştırmakla yükümlüsünüz. Yapılacak bilgilendirmelerde
  • Telif hakkı ihlal edildiği düşünülen durum için marka ya da marka adına işlem yapma hakkına sahip olan kişinin ıslak, digital ya da elektronik imzalı beyanı,
  • Telif hakkı ihlal edildiği düşünülen işin nelerden ibaret olduğu,
  • Telif hakkının ihlal edildiği yönünde değerlendirilen işin tanımı ve bu işin tarafımızdan tanımlanabilmesi için gereken bütün bilgiler,
  • Tarafınıza ulaşılmasını istediğiniz elektronik posta adresi, adres ve telefon numarası,
  • Sunulan tüm bilgi ve belgenin doğruluğuna dair ve belgeleri tanzim eden kişi’nin/şirket yetkilisi’nin marka ve marka adına bu işlemi yapmaya otoritesi olduğuna dair resmi belgeyi TPE den tanzim edilerek verilen marka patent tescil belgesinin de ayrıca posta yoluyla merkezimizin bulunduğu Hamidiye Mh. Park Cad. 111/3, İnegöl/BURSA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  Bu usule uyulmadan yapılacak başvurular sebebiyle tarafımızın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • İşbu Şartname hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve buna uygun şekilde yorumlanacaktır. Kullanıcılar ve VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Kanunların ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere, Kullanıcının ikamet ettiği ya da sakini olduğu ülke hukukunun işbu şartname hükümlerinden doğacak uyuşmazlıklara uygulanmayacağını, Şartnameye ilişkin veya Şartname'den doğan tüm uyuşmazlık ve talepleri hususunda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin görevi kapsamında Bursa Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcı, yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Kanununu ve bilhassa Türk Ceza Kanununu, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, haksız fiil niteliğinde, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin kişisel haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, metin, yazılım veya diğer herhangi bir tür içeriği iletmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU ‘nun temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve iltibas yaratabilecek biçimde işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, web sitesinin içeriğine müdahale etmeyeceğini, web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir dökümanı değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, web sitesinin iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde etmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını aksi halde doğacak tüm zararın ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. İşbu şartların herhangi bir kısmı için yapılması istenen istisnai bir uygulama VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU tarafından yazılı olarak imzalanmış ise kabul edilir.
  • Vinclo Bilişim bu şartnamedeki herhangi bir maddenin ihlalini araştırmak ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununun ve uygulama Yönetmeliğinin İçerik Sağlayıcılara yükümlediği tüm yükümlülükleri her türlü hukuki işlemi ve bu kapsamda mevzuattan kaynaklanan her türlü tedbirleri yerine getirmek hakkına sahiptir. Bu hukuki sürecin devamı esnasında VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU gereken bütün bilgileri; e-posta adreslerini, İnternet sitelerinin kullanım geçmişini, yayınlamış içeriklerini, IP adreslerini ve Kullanım trafiği ile ilgili her bilgiyi, ilgili kişi kurum ve idarelere vermek hakkına sahiptir.
 • İşbu şartnamede belirtilmemiş olsa bile, VİNCLO Bilişim'in yukarıda sözü edilen şartların ihlali durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her türlü mevzuat düzenlemesinin kendisine sağladığı haklardan yararlanma hakkını saklı tutar.